Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η Ι. ∆. ΛΕΜΟΝΑΣ µον. ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1986 από τον Ι. ΛΕΜΟΝΑ που παραμένει ο κύριος μέτοχος και διαχειριστής της. Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία και επισκευή αυτοκίνητων, η παροχή υπηρεσιών και η πώληση ανταλλακτικών. Η Οργανωτική δομή της εταιρείας υποστηρίζεται διοικητικά από καταρτισμένους συνεργάτες προϊστάμενους µε μακροχρόνια σχέση µε την εταιρεία καθώς και µε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες. Η εταιρεία απασχολεί σε μόνιμη βάση 15 άτομα ,διοικητικούς και μηχανικούς - τεχνικούς εντός των εγκαταστάσεων της καθώς και 4 εξωτερικούς συνεργάτες. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στο 1ο χλµ της Λ. Κορωπίου Βάρης στο Κορωπί Αν. Αττικής και διαθέτουν 900 τ.µ. ωφέλιμου χώρου. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός καθώς και το «ύφος» των εγκαταστάσεων είναι υπερσύγχρονα µε έτος κατασκευής ,αγοράς και τοποθέτησης από το 2007, µε έμφαση στην λειτουργικότητα, το άριστο περιβάλλον εργασίας και τα συστήματα ανακύκλωσης υλικών. Η παραγωγική διαδικασία βασίζεται και ακολουθεί διεθνή πρότυπα ασφαλείας και ποιότητος διασφαλίζοντας άριστες συνθήκες εργασίας και υψηλό ποιοτικό αποτέλεσμα. Η εταιρεία έχει σαν βραχυπρόθεσμο στόχο την υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου που µε την εκπόνηση του διπλασιάζει την δυναμικότητα υποδοχής και συντήρησης αυτοκίνητων µε αποτέλεσμα να μπορούν να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα πολλά οχήματα. Η μακροχρόνια και απρόσκοπτη παρουσία της στον κλάδο της έχουν προσδώσει το τεκμήριο της αξιοπιστίας δημιουργώντας σταθερή πελατειακή βάση που περιλαμβάνει εκτός από τις εκατοντάδες ιδιωτών, φίλων πελατών, μεγάλες επιχειρήσεις, εταιρείες χρονομισθώσεων και το Ελληνικό Δημόσιο.
Επίσης η εταιρεία έχει βραβευτεί αρκετές φορές µε διάφορες τιμητικές διακρίσεις για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών της και φυσικά σαν κυρία επιβράβευση του επιχειρηματικού κύρους της είναι η ανάθεση της αντιπροσώπευσης της NISSAN ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ για περιοχή της Αν. Αττικής και η διατήρηση του εξουσιοδοτημένου Service της DAIHATSU-AGRIPAN.
Το έτος 2011 η κρίση της Ελληνικής οικονομίας βάθυνε και οι γενικότερες εξελίξεις χαρακτηρίστηκαν από σοβαρή επιδείνωση. Το ΑΕΠ υποχώρησε δραστικά, η όποια επενδυτική δραστηριότητα συρρικνώθηκε, το ποσοστό ανεργίας γιγαντώθηκε και οι πληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν (αύξηση έμμεσων φόρων) ,από την άλλη το πρόγραμμα δημοσιονομικής πολιτικής οδήγησε σε βελτίωση του ελλείμματος , επίσης βελτιώθηκε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, παρ ότι διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα. Οι συνθήκες γενικευμένης ύφεσης έπληξαν τις επιχειρήσεις της χώρας και ειδικά τον κλάδο του αυτοκίνητου οποίος παρουσίασε κάθετη πτώση σε σημείο που η επιβίωση, πολλών επιχειρήσεων, δεν ήταν εφικτή. Αποτέλεσμα στο οποίο φυσικά και συνέτεινε και η τραπεζική «στάση» χορηγήσεων. Το τοπίο λοιπόν αυτό οδήγησε τους κατόχους αυτοκίνητων σε αρκετές αλλαγές στις συνήθειες τους µε κύριο στόχο την οικονομική συντήρηση του οχήματος και την ανεύρεση διαφόρων μέσων για δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους. (υγραέριο, ντίζελ, κλπ) Η εταιρεία Ι ΛΕΜΟΝΑΣ ΕΠΕ ανταποκρινόμενη, άμεσα και νωρίς, στις νέες επιταγές της αγοράς επένδυσε στον τομέα της έρευνας, του μηχανολογικού εξοπλισμού και την εκπαίδευση του προσωπικού της, έτσι ώστε να είναι εμπρός από τις εξελίξεις, φυσικά χωρίς να μειώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά αντίθετα να βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών της, το μέγεθος της και το ήδη αναγνωρισμένο κύρος της, µε την ανάληψη της αντιπροσώπευσης της εταιρείας NISSAN ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, για περιοχή της Ανατολικής Αττικής, διατηρώντας και το SERVICE της DAIHATSU.
 
Προϊόντα Ανταγωνιστικό τοπίο
 
Η υπάρχουσα και προβλεπόμενη δυναμική της αγοράς σε σχέση µε την θέση της εταιρείας, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα, είναι επαρκής για να εξυπηρετήσει το επιχειρηματικό πλάνο της επιχείρησης που στοχεύει στον πολλαπλασιασμό του κύκλου εργασιών, μέσα από επενδύσεις και επεκτάσεις που ήδη είναι σε εξέλιξη. Η εταιρεία, έχοντας ήδη πλούσιο πελατολόγιο επεκτείνει τις δραστηριότητες της και σε νέες αγορές, όπως η σύναψη συμφωνιών µε επιχειρήσεις του κλάδου ( fleet , L.T.R, δημόσιο και άλλους) καθώς και στην αντιπροσώπευση διαφόρων προϊόντων. Η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της όλες τις κατηγορίες υπηρεσιών και προϊόντων, µε εφαρμογές και τεχνολογία που εξυπηρετούν τις ανάγκες και ωφελούν οικονομικά. ( one stop shop)  SERVICE: µε την διαρκή έρευνα αγοράς και την άριστη σχέση που έχει µε τους προμηθευτές της [ΟΕΜ & after sales], έχει καταφέρει να είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική, διατηρώντας το κοστολόγιο της αρκετά χαμηλό.
ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ ΒΑΦΕΣ: η ύπαρξη της υπηρεσίας αυτής μέσα στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας και η δυνατότητα της εταιρείας να προμηθεύεται σε οικονομικές τιμές ανταλλακτικά, την καθιστά ανταγωνιστική.
 
Πρόσθετες Παρεχόμενες Υπηρεσίες
 
Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για ΚΑΘΕ πελάτη. Η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην αγορά στόλου αυτοκίνητων εξυπηρέτησης, έτσι ώστε ο πελάτης να µην αναγκάζεται να ταλαιπωρείται (η υπηρεσία παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ ακόμα και για ένα απλό service).
Παραλαβή παράδοση αυτοκίνητου στον χώρο επιλογής του πελάτη (δωρεάν)
Συνολικό πλύσιμο αυτοκίνητου (Δωρεάν για ΚΑΘΕ πελάτη.)
Έλεγχος εποχικός (χειμώνα καλοκαίρι) στα κρίσιμα σημεία µε πλήρη ενημέρωση (δωρεάν.)
Ενημέρωση μελλοντικών εργασιών που χρήζουν προσοχής.
Οι παραπάνω υπηρεσίες µε το Ευέλικτο Σύστημα Διαχείρισης Παραγωγικής Διαδικασίας που έχει αναπτύξει η εταιρεία χαμηλώνουν δραστικά το κόστος για τον πελάτη και αναβαθμίζουν τις συνολικά παρεχόμενες υπηρεσίες, προσθέτοντας υπεραξία σε κάθε επίσκεψη τόσο στο όχημα ,όσο και στην ικανοποίηση του πελάτη.
 
Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ έ ς Υ π η ρ ε σ ί ε ς
 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκίνητων µε ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, εγγύηση και πλήρη ποιοτικό έλεγχο.
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ, η εταιρεία µε εντολή του πελάτη προβαίνει σε δωρεάν έρευνα αγοράς και ασφαλίζει το όχημα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, χωρίς ενδιάμεσους.
ΚΤΕΟ-ΚΕΚ  μεταβιβάσεις- άρσεις παρακρατήσεων και κάθε άλλη διαδικασία.
ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ µε συμφέροντες όρους σε συνεργασία µε έγκριτες εταιρείες.
ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ
Η εταιρεία σε συνεργασία µε σοβαρές εταιρείες εισαγωγής-τοποθέτησης συ- σκευών, εκπαίδευσε μηχανικούς της που έλαβαν πιστοποίηση τεχνίτη αερίων καυσίμων (CNG και LPG). Το σεμινάριο έχει γνωστοποιηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών µε Αριθμό Πρωτοκόλλου7384/15-02-2011.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Η εταιρεία διαθέτει μηχανολογικό εξοπλισμό και ειδικευμένο προσωπικό για βιολογικό καθαρισμό της καμπίνας του αυτοκίνητου, σε πολύ χαμηλή τιμή.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Α/C
Η εταιρεία ενημερώνει τους πελάτες για την αναγκαιότητα καθαρισμού του συστήματος ψύξης θέρμανσης και προβαίνει στον καθαρισμό του σε συμβολική τιμή.
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ SERVICE A/C
Για κάθε τύπο αυτοκίνητου
 ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ
Αποκατάσταση κάθε ζημιάς και πώληση ελαστικών σε μεγάλη γκάμα .
TMHMA ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Τοποθετήσεις συναγερμών, ηλ/κων παραθύρων ,GPS, αεροτομών , φώτων XENON, αντηλιακών μεμβρανών, ειδικών αναρτήσεων, κοτσαδόρων , ζαντών, διαφόρων προστατευτικών (ποδιές, κλπ) για κάθε ανάγκη αναβάθμισης και προστασίας του οχήματος.
ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι χώροι της εταιρείας είναι ασφαλισμένοι για κάθε πιθανό κίνδυνο ή αιτία, διασφαλίζοντας στο ακέραιο την περιουσία του πελάτη και την δική της.
 
Συ μ π ε ρ α σ μ α τ ι κ ά ,
 
Η εταιρεία Ι. ΛΕΜΟΝΑΣ ΕΠΕ διαθέτει όλα τα μέσα και τις υπηρεσίες που αφορούν στην χρήση κάθε αυτοκίνητου και τα προσφέρει σε τιμές που την καθιστούν κυρίαρχα ανταγωνιστική, έχοντας σαν γνώμονα την πελατοκεντρική φιλοσοφία και τις εξελίξεις στον κλάδο που απαιτούν προσαρμογή και διαφοροποίηση προκειμένου η βιωσιμότητα να είναι, όχι µόνο βέβαιη, αλλά και να επιτρέπει συνεχείς επενδύσεις, που σταδιακά θα διευρύνουν το μερίδιο της στον χώρο. Σε σχέση µε τον ανταγωνισμό η εταιρεία διαθέτει ευέλικτο παραγωγικό σύστημα που της επιτρέπει συνεχείς βελτιώσεις όπου και αν χρειάζονται καθώς και ευκολία προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες και δεδομένα, µέσω συνεχούς ενημέρωσης, σεμιναρίων του προσωπικού και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών και μηχανολογικών της μέσων.
Η οικονομική θέση της εταιρείας είναι άριστη, δεν έχει βάρη, οφειλές σε δημόσιο, τράπεζες, προμηθευτές , συνεργάτες.
Επένδυσε εξ ιδίων κεφαλαίων περί τα 500.000 ευρώ σε εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό, πέτυχε κατακόρυφη αύξηση του κύκλου εργασιών της τα τελευταία 4 χρόνια και διαθέτει την κεφαλαιακή επάρκεια για τις ήδη προγραμματισμένες και σε εξέλιξη επενδύσεις της. (ύψους 350.000 ευρώ). Οι συναλλαγές της εταιρείας βασίζονται σε υψηλά πρότυπα επαγγελματικής ακεραιότητας, τηρώντας κάθε δεοντολογία ,το πνεύμα του νόμου και τους κανονισμούς που διέπουν κάθε δραστηριότητα του κλάδου.  Η θέση αυτή της επιτρέπει να µην εξαρτάται από άλλους, να προμηθεύεται στις χαµηλότερες τιμές της αγοράς, να διαθέτει μηχανισμούς που να επιτρέπουν την γεωγραφική κατανομή των πελατών της σε όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο της Αττικής και τα αγοραστικά πρότυπα των πελατών της να είναι ποικίλα, χωρίς περιορισμό η κριτήρια αποκλεισμού (γεωγραφικά, μάρκα αυτοκίνητου, είδος επισκευής, κατηγορία πελάτη). Η διείσδυση της εταιρείας στην αγορά γίνεται µε συνεχείς ενημερώσεις µέσω διαδικτύου, διαφημιστικές καμπάνιες στον τύπο, συνεχείς επικοινωνίες και επισκέψεις σε όλους τους φορείς ενδιαφέροντος και στρατηγικές συνεργασίες. Η τιμολογιακή και πιστωτική πολιτική της εταιρείας προσβλέπει στην εξυπηρέτηση των αναγκών του κάθε πελάτη χωριστά, µε το μικρότερο δυνατόν κόστος και αφιερώνει σε αυτόν τον τομέα σημαντικό μέρος έρευνας και προσπάθειας προκειμένου να είναι δυνατή η υψηλής ποιότητος παροχή υπηρεσιών. Από ένα απλό SERVICE ενός ιδιώτη πελάτη μέχρι την συντήρηση και επισκευή στόλου εταιρικών αυτοκινήτων.
 
Με συνέπεια για εσάς
και το αυτοκίνητό σας
Λεµονάς Ιωάννης
 
 
 

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός στο κόστος (ατομικές) 2018

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων 2018